Przerwa wakacyjna

Sza­nowni Pań­stwo,
dzię­ku­jemy za to, że byli­ście z nami do tej pory i zapra­szamy na spek­ta­kle po waka­cjach, we wrze­śniu. Uda­nych waka­cji :) życzy zespół Mojego Teatru

Bilety

Kontakt

Gorczyczewskiego 2/1A
60-554 Poznań
+48 604 111 755
informacje: Joanna Nawrocka
biuro@mojteatr.pl

Dyrektor artystyczny:
Marek Zgaiński
m.zgainski@mojteatr.pl
+48 668 856 444