Covid-info

Mój Teatr – Regulamin COVID-19

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W MOIM TEATRZE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania Mojego Teatru w Poznaniu w trakcie epidemii COVID-19. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia znajdujących się na terenie budynku. Jest on zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19.

Zapraszamy do Teatru widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Aby potwierdzić powyższy stan, każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenie COVID-19 przy wejściu do Teatru.

Zalecamy wpisanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

Na terenie Mojego Teatru widzowie są zobowiązani do:

 1.       Posiadania maseczki ochronnej, przyłbicy, chusty itp. i zakrywania ust i nosa za jej pomocą.
 2.       Dezynfekcji rąk przed wejściem do Teatru.
 3.       Przestrzegania zasad wypisanych w Regulaminie oraz stosowania się do zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej organizacji wydarzenia.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU:

 1.       Teatr jest otwierany dla widzów na 30 minut przed wyznaczoną godziną spektaklu.
 2.       Oczekujący na zewnątrz Teatru zobowiązani są do zachowania dystansu 2 m.
 3.       Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc zgodnie z wytycznymi GIS.
 4.       Prosimy o stosowanie masek ochronnych, przyłbic, chust i itp. zapewnionych we własnym zakresie.
 5.       W przypadku braku maseczki widzowie mogą dokonać jej zakupu u obsługi widowni.
 6.       Zaleca się dezynfekcję rąk przed zajęciem miejsca na widowni. Obsługa zapewnia dozowniki z płynem dezynfekującym przed wejściem do budynku oraz w toalecie.
 7.       Każdy uczestnik wydarzenia organizowanego w Moim Teatrze jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia najpóźniej w wersji pisemnej przed wejściem do budynku Mojego Teatru.
 8.       W przypadku braku wypełnionego Oświadczenie COVID-19 widzowie mogą poprosić obsługę Teatru o egzemplarz tego dokumentu.
 9.       Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w wydarzeniu.
 10.   Zaleca się, by widzowie przygotowali wypełnione i podpisane oświadczenie przed wejściem do Teatru. Można również złożyć je mailowo, wysyłając skan wypełnionego dokumentu na adres: biuro@mojteatr.pl.
 11.   Przed budynkiem Mojego Teatru oraz wewnątrz budynku, wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się.
 12.   Po zakończeniu spektaklu zaleca się etapowe opuszczanie budynku.

 

POLITYKA INFORMACYJNA:

 1.       Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 jest również udostępniony na stronie internetowej pod adresem: https://mojteatr.pl/ w zakładce COVID-info.
 2.       Każdy Uczestnik wydarzenia organizowanego w Moim Teatrze, składający Oświadczenie COVID-19, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
 3.       Widzowie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana.
 4.       Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia.
 5.       Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Bilety kup online

Adres

Gorczyczewskiego 2/1A
60-554 Poznań
MAPA Parking

Kontakt

Hanna Kostołowska
+48 667 341 705
biuro@mojteatr.pl

Wyszukiwarka

Przyjaciele

Leszek Pietrzak POBP Scena muzyczna
Partnerzy

Patronat

Naszym spektaklom patronują: