Covid-info

Mój Teatr – Regulamin COVID-19

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W MOIM TEATRZE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania Mojego Teatru w Poznaniu w trakcie epidemii COVID-19. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia znajdujących się na terenie budynku. Jest on zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19.

Zapraszamy do Teatru widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 

Na terenie Mojego Teatru widzowie są zobowiązani do:

 1.       Posiadania maseczki ochronnej, przyłbicy, chusty itp. i zakrywania ust i nosa za jej pomocą.
 2.       Dezynfekcji rąk przed wejściem do Teatru.
 3.       Przestrzegania zasad wypisanych w Regulaminie oraz stosowania się do zaleceń obsługi Teatru w zakresie właściwej organizacji wydarzenia.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU:

 1.       Teatr jest otwierany dla widzów na 30 minut przed wyznaczoną godziną spektaklu.
 2.       Oczekujący na zewnątrz Teatru zobowiązani są do zachowania dystansu 2 m.
 3.       Prosimy o stosowanie masek ochronnych, przyłbic, chust i itp. zapewnionych we własnym zakresie.
 4.       W przypadku braku maseczki widzowie mogą dokonać jej zakupu u obsługi widowni.
 5.       Zaleca się dezynfekcję rąk przed zajęciem miejsca na widowni. Obsługa zapewnia dozowniki z płynem dezynfekującym przed wejściem do budynku oraz w toalecie.
 6.   Przed budynkiem Mojego Teatru oraz wewnątrz budynku, wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się.
 7.   Po zakończeniu spektaklu zaleca się etapowe opuszczanie budynku.

POLITYKA INFORMACYJNA:

 1.       Widzowie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana.
 2.       Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia.
 3.       Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Bilety kup online

Adres

Gorczyczewskiego 2/1A
60-554 Poznań
MAPA Parking

Kontakt

Hanna Kostołowska
+48 667 341 705
biuro@mojteatr.pl

Wyszukiwarka

Przyjaciele

Leszek Pietrzak POBP Scena muzyczna
Partnerzy

Patronat

Naszym spektaklom patronują: